Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O Programie ID.UJ

30 października 2019 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło listę 10 uczelni badawczych, wyłonionych w I konkursie w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza”. W tej prestiżowej grupie uczelni, której powstanie przewidziano w ustawie „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” (tzw. Konstytucja dla Nauki lub Ustawa 2.0), znalazł się Uniwersytet Jagielloński.

Celem konkursu było wyłonienie i wsparcie uczelni, które będą dążyć do osiągnięcia statusu uniwersytetu badawczego, a także będą w stanie skutecznie konkurować z najlepszymi ośrodkami akademickimi w Europie i na świecie.  

Każda uczelnia uczestnicząca w konkursie mogła otrzymać maksymalnie 40 punktów. Uniwersytet Jagielloński otrzymał 34 punkty, w wyniku czego zajął 3 miejsce w konkursie. Stał się tym samym jedną z dziesięciu szkół wyższych w Polsce, które będą otrzymywać latach 2020–2026 subwencję zwiększoną co roku o 10%. Umożliwi to podjęcie działań, które celować będą w podniesienie kompetencji i rozwój zawodowy pracowników naukowych UJ, nawiązanie cennej międzynarodowej współpracy między uczelniami, oraz podniesienie poziomu prowadzonych przez UJ badań naukowych. 

Program „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” jest strategią realizowaną przez Uniwersytet Jagielloński w celu zwiększenia rozpoznawalności uniwersytetu na arenie międzynarodowej. Działania, które będą miały największe znaczenie podczas dążeń UJ do osiągnięcia statusu zrównoważonego uniwersytetu badawczego to między innymi wzmocnienie takich obszarów, jak: partnerstwo międzynarodowe, granty badawcze, innowacyjne badania i kształcenie, odpowiedzialność społeczna, globalizacja nauki, a także transfer wiedzy i technologii. 

Na podstawie analizy SWOT, określającej potencjał rozwoju badawczego UJ, udało się wyłonić 7 Priorytetowych Obszarów Badawczych (POB-ów), w obrębie których uniwersytet prowadzić będzie zintensyfikowaną działalność naukową: 

  • Heritage 
  • FutureSoc 
  • BioS 
  • qLife 
  • SciMat 
  • DigiWorld
  • Anthropocene

Zachęcamy w szczególności do odwiedzenia strony POB Anthropocene – naszego macierzystego Priorytetowego Obszaru Badawczego.