Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

CASS w pytaniach i odpowiedziach

Nasze główne cele to:

  • zaprojektowanie i wdrożenie Una Europa Joint Bachelor in Sustainability, pierwszego wspólnego kierunku studiów licencjackich o tak wysokim stopniu interdyscyplinarności;
  • nawiązanie i utrwalenie współpracy z cenionymi międzynarodowymi instytucjami;
  • opracowanie strategii zrównoważonego rozoju implementujących międzynarodowe zobowiązania Uniwersytetu;
  • przygotowanie wskaźników i schematów raportowania zwiększających szanse uczelni na obecność w prestiżowych rankingach związanych ze zrównoważonością;
  • przygotowanie fundamentów przyszłych projektów badawczych i instytucjonalnych, w tym BASUS Lab – grupy badawczej skupionej na Una Europa Joint Bachelor in Sustainability jako na żywym eksperymencie dydaktycznym;
  • zapewnienie trwałości CASS.

Projekt ruszył w marcu 2023 r. Obecna edycja Inicjatywy Doskonałości obejmuje okres do końca 2026 r., ale zakładamy trwałość CASS po upływie tego terminu.

Rolą projektu flagowego Inicjatywy Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim jest realizacja kilku szeroko zakrojonych, ambitnych zadań określonych we wniosku o finansowanie. Nie mamy więc możliwości przyznawania grantów i dofinansowań indywidualnych projektów – strumienie finansowania takich działań istnieją w ramach innych obszarów ID.UJ, w szczególności w ramach rozwoju Priorytetowych Obszarów Badawczych na poszczególnych wydziałach.

Chętnie porozmawiamy natomiast o współpracy z instytucjami o wymiarze międzynarodowym, w szczególności w celu wspólnej realizacji projektów i aplikowania o zewnętrzne granty. Jeśli masz taką propozycję, napisz do nas na sustainability@uj.edu.pl.

Ze względu na międzynarodowy charakter naszej działalności, posługujemy się nazwą anglojęzyczną, ale w języku polskim brzmi ona Centrum Zaawansowanych Studiów nad Zrównoważonością.

W języku francuskim CASS to Centre des études avancées sur la durabilité.