Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Una Europa Joint Bachelor in Sustainability

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logo Una EuropaPlanowany Una Europa Joint Bachelor in Sustainability (BASUS) to unikatowy kierunek studiów licencjackich – pierwsze wspólne studia o takim stopniu interdyscyplinarności, wyprzedzające oczekiwania rynku pracy i stanowiące wyjątkową szansę dla ambitnych studentów. BASUS jest projektowany przez jedenaście uczelni wchodzących w skład Una Europa: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (koordynator), KU Leuven, Helsingin yliopisto, Universidad Complutense de Madrid, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Universiteit Leiden, Universität Zürich, Freie Universität Berlin, University College Dublin, University of Edinburgh, Alma Mater Studiorum Università di Bologna. Projekt jest związany z rozwojem Una Europa Focus Area Sustainability.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Una Europa Task Force for Sustainability and Climate Protection

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logo Una EuropaUna Europa Task Force for Sustainability and Climate Protection to platforma wymiany doświadczeń i pracy nad strategiami związanymi ze zrównoważonością uniwersytetów partnerskich w szerszym kontekście całego aliansu. W ramach CASS przekładamy postanowienia Una Europa na poziom uniwersytecki, jednocześnie przyczyniając się do opracowania schematów raportowania, które umożliwią Uniwersytetowi Jagiellońskiemu osiąganie wysokich wyników w prestiżowych rankingach. Jako że niektóre rozwiązania Task Force zostaną uwzględnione w dokumentach przeznaczonych dla szerszej grupy odbiorców, nasza rola będzie polegać zarówno na uszczegółowieniu założeń, jak i na wsparciu w tworzeniu ogólnych wytycznych. 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zarządzanie systemem Ziemi

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logo Uniwersytetu JagiellońskiegoPracujemy nad rozwojem współpracy międzynarodowej w kontekstach związanych m.in. z zarządzaniem systemem Ziemi (Earth System Governance), prawami przyrody (Rights of Nature) i holistycznym podejściu do nauki (holistic science), łącząc przede wszystkim dorobek dziedzin nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych i przyrodniczych. Nasze działania stanowią uzupełnienie i rozwinięcie rozpoczętych wcześniej projektów badawczych, którym poświęcona jest osobna strona internetowa. Projekt nawiązuje do programu ONZ Harmony with Nature.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

BASUS Lab

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logo Uniwersytetu JagiellońskiegoCelem BASUS Lab jest spojrzenie na Una Europa Joint Bachelor in Sustainability (BASUS) jako na eksperyment dydaktyczny. BASUS to m.in. bezprecedensowy poziom interdyscyplinarności na szóstym poziomie Europejskich Ram Kwalifikacji, ciekawy schemat mobilności, żywy przykład research-based didactics i innowacyjny model ścieżek. Doświadczenia zdobyte w trakcie tworzenia programu mogą stanowić cenne źródło informacji i konstruktywnej krytyki. Pierwszym działaniem podjętym w ramach BASUS Lab będzie uczestnictwo przedstawicieli CASS w Helsinki Sustainability Science Days (maj 2023), gdzie wezmą udział w konferencji i w otwartych dyskusjach poświęconych projektowanemu programowi studiów w kontekście holistic science.