Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zespół

dr hab. Piotr Szwedo, prof. UJ

Kierownik projektu flagowego Centre for Advanced Sustainability Studies

dr hab. Piotr Szwedo, prof. UJ

Piotr Szwedo jest profesorem UJ w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego (Wydział Prawa i Administracji), koordynatorem projektu Una Europa Joint Bachelor in Sustainability i kierownikiem Ośrodka Koordynacyjnego Szkół Praw Obcych UJ. W pracy naukowej skupia się na międzynarodowym prawie handlu i inwestycji, prawie wodnym i zrównoważoności (m.in. Brill 2018, Springer 2019). Doświadczenie zdobywał na University of Cambridge, Columbia Law School, Max Planck Institute of Comparative Public and International Law, Paris Sorbonne University Abu Dhabi, University of Kobe i w kilkunastu innych cenionych ośrodkach naukowych. Do jego ostatnich projektów należy RONSUS (NCN) oraz francusko-polski projekt "Durabilité et le droit" (PHC Polonium).
więcej O dr hab. Piotr Szwedo, prof. UJ
dr Mariusz Trojak

Koordynator modelu finansowego Una Europa Bachelor in Sustainability

dr Mariusz Trojak

Mariusz Trojak jest adiunktem w Zakładzie Finansów i Ekonomii Międzynarodowej (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ). Zajmuje się przed wszystkim zarządzaniem, efektywnością i rozwojem systemów i instytucji finansowych. Publikacje i projekty, w których uczestniczył, były związane zarówno z analizą tych zagadnień, jak też z rozwojem instytucjonalnym uczelni i monitorowaniem losów absolwentów. W ramach CASS dr Trojak kieruje pracami nad projektem modelu finansowego Una Europa Joint Bachelor in Sustainability. To złożone zadanie ze względu na liczbę i zróżnicowanie uniwersytetów partnerskich oraz z powodu konieczności optymalizacji kosztów przy zachowaniu jak najwyższej jakości programu.
więcej O dr Mariusz Trojak
dr Małgorzata Winiarska-Brodowska

Koordynator procesu akredytacyjnego Una Europa Joint Bachelor in Sustainability

dr Małgorzata Winiarska-Brodowska

Małgorzata Winiarska-Brodowska jest adiunktem w Zakładzie Dziennikarstwa i Komunikowania Międzynarodowego (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ). Interesuje się dyplomacją i komunikowaniem – nie tylko międzynarodowym i politycznym, ale także komunikacją strategiczną i komunikacją w organizacji. Pełni m.in. funkcję Pełnomocnika Dziekana ds. doskonalenia jakości kształcenia oraz reprezentuje Uniwersytet Jagielloński w Quality Assurance Cluster w Una Europa. W ramach CASS kieruje procesami związanymi z przygotowaniem dokumentacji wymaganej w procedurze European Approach, która będzie niezbędna do akredytacji studiów wspólnych Una Europa Joint Bachelor in Sustainability.
więcej O dr Małgorzata Winiarska-Brodowska
mgr Lena Helińska

Koordynator ds. projektów interdyscyplinarnych

mgr Lena Helińska

Lena Helińska jest członkiem Una Europa Self-Steering Committee in Sustainability oraz Una Europa Task Force for Sustainability and Climate Protection. Przygotowuje doktorat w ramach programu interdyscyplinarnego, skupiając się na roli nauki w prawie międzynarodowym publicznym. Interesuje się m.in. definiowaniem i implementacją zrównoważoności, wskaźnikami, progresywną wykładnią prawa, analizą ekonomiczną i oceną ryzyka. Uczestniczy w szeregu projektów badawczych i instytucjonalnych, spośród których szczególnie istotne jest tworzenie Una Europa Joint Bachelor in Sustainability. Koordynuje również École de droit français i program Master 2, realizowane we współpracy z Université d'Orléans.
Marcelina Połczyńska

Administrative Officer of the BASUS programme

Marcelina Połczyńska

Marcelina Połczyńska ukończyła studia pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i obecnie jest studentką studiów magisterskich na kierunku przekład literacki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jej zainteresowania badawcze skupiają się głównie na problematyce kontrnarracyjności politycznej i historycznej w literaturze anglojęzycznej z XX i XXI wieku. W ramach BASUS-a zajmuje się wspieraniem pozostałych członków w kwestiach logistycznych i administracyjnych, jak i pośredniczy w kontaktach między studentami a zespołem.